Share this page

About Sarah Candio

Sarah Candio Se tet ansanm ki mennen m la, se deye sa mwen ye. Si tou m te ka jwenn yon opotinite pou m ka ede peyi nan vanse m tap di Bondye mesi. Peyi mwen se yon richesse li ye, pep nou gen fos ak kouraj pou nou reyalize nenpot bagay - mwen kwe nan sa ak tout ke m. Se fason, petet tankou nan yon pwogram konsa ki ede moun rasanble, nou bezwen yon fason pou nou mete tet ansanm pou nou we kisa nap fe pou yo. Mesi.
Share this pagewebsite security
Diaspora Social Network, african diaspora, diasporaengager