Share this page

About Karta Polaka

Karta Polaka Karta Polaka The ‘Karta Polaka’ or Polish Charter is a document confirming a belonging to the Polish nation. The initiative was introduced by the Polish Government in September 2007. Holders of the card are entitled to many benefits including waivered visa fees and free education within the state. The cardholder is also entitled to apply for funds from the Polish state budget or the budget of the local authorities in Poland dedicated to the promotion of Poles abroad. The card does not however suggest citizenship. The Karta Polaka allows those who claim membership to the Polish nation a way of remaining connected to the nation whilst living abroad. Polityka zagraniczna Polską politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Prezydent, jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych, współdziała w tej dziedzinie z premierem i ministrem spraw zagranicznych. Minister spraw zagranicznych koordynuje politykę zagraniczną rządu i posiada szerokie kompetencje w tym zakresie, wynikające z polskiego prawa. Jako szef polskiej dyplomacji, będącej narzędziem polityki zagranicznej, zapewnia utrzymanie stosunków z innymi państwami, dba o interesy Polski i jej obywateli, a także o wizerunek naszego kraju w świecie. Polityka zagraniczna Polski jest realizowana poprzez służbę zagraniczną - urzędników i dyplomatów pracujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz na placówkach dyplomatycznych.
Share this page
Diaspora Social Network, african diaspora, diasporaengager