Share this page

About Stichting Sankofa in Netherlands

Stichting Sankofa in Netherlands Stichting Sankofa in Netherlands Over Sankofa: De stichting Sankofa is een initiatief van de Ghanese gemeenschap in Nederland. Sankofa komt voort uit de werkgroep Akwaaba Den Haag. De werkgroep is ontstaan vanuit het idee om meer informatie te geven over de Ghanese cultuur in Den Haag en meer draagvlak te kweken in Nederland voor armoedebestrijding in Ghana. Door aansluiting te zoeken en te vinden met professionele netwerken, is de schaal van opereren van het initiatief snel gegroeid. Al snel na de oprichting organiseerde de groep de ?Ghana tiendaagse?.Om deze activiteit en andere plannen te kunnen uitvoeren heeft de werkgroep gekozen te formaliseren in een stichting. Missie: Sankofa wil hulp bieden aan de zelfontwikkeling van achtergestelde gemeenschappen in Ghana door middel van het implementeren van duurzame ge?ntegreerde veeteelt- en onderwijsprojecten, die worden ge?nitieerd en gedragen door de gemeenschap zelf. Daarnaast is de voortgaande professionalisering van de stichting een centraal punt in de strategie voor de komende vier jaar. Visie: Stichting Sankofa bouwt mee aan een wereld zonder armoede en honger waarin iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan.
Share this page
Diaspora Social Network, african diaspora, diasporaengager