Share this page

About Estonian Central Council in Canada (EKN)

Estonian Central Council in Canada, EKN Estonian Central Council in Canada (EKN) Eestlaste Kesknukogu Kanadas (EKN), asutatud 1951, on organisatsioon, mis koosneb 25-st valitud ja 1-st ex-officio liikmest. Kik Kanada valitsuse kolm taset (federaal, provintsi ja linnavalitsus) ja ka Kanada eestlased tunnustavad EKNi Kanada eesti hiskonna esindajana. Enne 1991 sendmusi Eestis, suunas EKN oma Eesti vabaks saamisele, endise NSVL inim?iguste rikkumiste esile toomisele ja Kanada eesti ?hiskonna kultuurilisele tegevusele. P?rast Eesti taas-iseseisvumist nihkus EKNi siht Kanada-Eesti vahelisele kultuuri, majandus ja muude sidemete arendamisele. EKN mngib samuti thtsat rolli Kanada eesti hiskonna kultuuri elus hoidmises, korraldades mitmeid ritusi, kongresse ja koosolekuid. EKN aitab oma tegevusega kokku viia Kanada ja Eesti riinimesi, pilasi ja mitmete huvigruppide esindajaid ning abistab kohalikke organisatsioone raha taotlemisega Kanada valitsuselt.
Share this page
Diaspora Social Network, african diaspora, diasporaengager